Sau khi nhập thông tin thanh toán và chọn Phương thức than toán bạn sẽ thực hiện tiếp như sau:

Trường hợp chọn “Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp”

Bạn chuyển khoản vào một trong cá tài khoản bên dưới rồi chụp ảnh lại ủy nhiệm chi gửi qua email:  tiencucky@gmail.com  để hoàn tất.

Trường hợp chọn “Trả tiền mặt khi nhận hàng

  • Bạn chỉ cần điền thông tin rồi bấm đặt hàng.

Chúc bạn một ngày mua sắm vui vẻ!